จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาแรด ปลาทับทิม ปลานิล ปลาจาระเม็ด และอื่นๆ บริการส่งทั่วไทย

บริหารงานโดย ประทีปพันธุ์ปลา
ที่ตั้งฟาร์มปลา 120/2 หมู่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
089-856-3941 (เจ๊ประนอม)
062-446-5364 (มดดำ)


บริการส่ง Order ขั้นต่ำ 15,000 บาท

ประทีปพันธุ์ปลา จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด คุณภาพการันตีด้วยประสบการณ์ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 30 ปี ฟาร์มของเรามีความใส่ใจและเชี่ยวชาญในการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์ปลาที่มีความแข็งแรง สายพันธุ์ดี ปลอดโรค เพื่อนำมาเพาะขยายพันธุ์ปลา อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้ได้ขนาดมาตราฐานและมีความแข็งแรงอัตราการรอดสูง เพื่อส่งถึงมือเกษรกรไทยผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั่วภูมิภาค พันธุ์ปลาคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการส่งถึงที่ ทำให้ประทีปพันธุ์ปลาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วภูมิภาค ดำเนินงานโดย เจ๊ประนอม แก้วงาม และน้องมดดำ รับปรึกษาปัญหาเรื่องพันธุ์ปลา อาทิเช่น การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงลูกปลาและลูกพันธุ์ปลา การจัดจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด และทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกปลาน้ำจืด
ดาวน์โหลด Ebook เอกสารวิชาการ สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง
ลูกปลาสวาย

ชีวประวัติของปลาสวาย (Life history of pla sawai (Pangasius sutchi Fowler)
แหล่งอาศัยและการแพร่พันธุ์ปลาสวาย อาหารและนิสััยลูกปลาสวาย การกินอาหาร การแพร่ขยายพันธุ์ปลาสวาย อายุและการเจริญเติบโต ความสัมพันธุ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักปลาสวาย ประวัติด้านการเพาะเลี้ยง การปล่อยลูกปลาสวายในแหล่งน้ำ โรคของปลาสวาย เป็นต้น [ดาวน์โหลด]

ลูกปลาจีน


การเพาะเลี้ยงปลาจีน แหล่งกำเนิด การเพาะพันธุ์ผสมเทียมปลาจีน การอนุบาลลูกปลา การจัดการบ่อเลี้ยง การเลี้ยงปลาขนาดตลาด การจับและการลำเลียงปลาเล็ก การป้องกัน แนวโน้มการเลี้ยงปลาจีนในอนาคต
[ดาวน์โหลด]

ลูกปลาสวาย

การเพาะเลี้ยงปลาสวาย [ดาวน์โหลด]
ลูกปลาสวาย

ปลาที่เพาะเลี้ยงง่าย เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสลิด ปลาดุก ปลาสวาย ปลาไน (ความเป็นมา รูปร่างลักษณะและนิสัย การแพร่ขยายพันธุ์ การเตรียมบ่อและวิธีเลี้ยง การให้อาหาร การเจริญเติบโต ประโยชน์)
[ดาวน์โหลด]

ปลา

ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงลูกปลานิล ปลาไน ปลาสวาย และปลาดุกเทศ ในกระชังในน้ำขุ่นเนื่องจากอนุภาคดิน [ดาวน์โหลด]

 

ลูกปลาสวาย

เปรียบเทียบลักษณะของลูกปลาบึกกับลูกปลาสวาย (Taxonomically and behavioral difference of Pla Buk, Pangasianodom gigas Chevey and Pla Swai, Pangasius sutchi Fowler Fingerling) ลักษณะทั่วไป เช่น รูปร่างของลำตัว ตำแหน่งของตา การว่ายน้ำ นิสัยการกินอาหาร [ดาวน์โหลด]

 

ปลานิล

การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ (Hormonal Sex-reversed Nile Tilapia Culture)
ลักษณะเพศของปลานิล การเพาะขยายพันธุ์ปลานิล การเพาะพันธุ์ปลานิลในบ่อดิน นิล การเพาะพันธุ์ปลานิลในบ่อซีเมนต์ นิล การเพาะพันธุ์ปลานิลในกระชัง นิล การเพาะพันธุ์ปลานิลแบบพัฒนา การจัดการพ่อ แม่พันธุ์ในระบบการผลิตปลานิลแบบพัฒนา ระบบฟักไข่ปลานิล การผลิตปลานิลเพศผู้ การแปลงเพศปลานิลโดยใช้ฮอร์โมน การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลในกระชัง โรคปลานิล [ดาวน์โหลด]

ปลานิล

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต (Selection breeding to increase growth rate of Oreochromis niloticus Linn)
ประวัติการเพาะเลี้ยงปลานิลนประเทศไทย [ดาวน์โหลด]

ปลานิล

การทดลองเลี้ยงลูกปลานิลในนาข้าวโดยใช้ปุ๋ยหมักจากตลาดและปุ๋ยเคมี [ดาวน์โหลด]

ปลานิล

โรคปลานิล (Diseases of Orochromis niloticus) [ดาวน์โหลด]

 

 

ปลานิล

การพัฒนาการเพาะพันธุ์ลูกปลานิลสีแดง (Development of breeding techniques of red Tilapia) [ดาวน์โหลด]
ปลานิล

ชีววิทยาการเพาะพันธุ์ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทย (Biological aspects of Thai red Tilapia reproduction) [ดาวน์โหลด]ปลาแรด

การเพาะพันธุ์ปลาแรดในบ่อซีเมนต์ โดยใช้อัตราปล่อยปลาเพศผู้และเพศเมียต่างกัน [ดาวน์โหลด]ปลาดุก

การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) Development of Microsatellite Primers for Walking Catfish (Clarias macrocephalus) พันธุกรรมของปลาดุกอุยซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกำลังถูกคุกคาม
[ดาวน์โหลด]
ปลาดุก

การคัดพันธุ์ปลาดุกอุยโดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต 4 รุ่น (Mass selection of Clarias maccrocephalus Gunther for growth (4 generations)) [ดาวน์โหลด]
ปลานวลจันทร


การศึกษาเบื้องต้นการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forskal preliminary study on breeding of milkfish, Chanos chanos Forskal) [ดาวน์โหลด]


ปลาเสือตอ

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเสือตอแบบธรรมชาติ (Natural breeding of Siamese tigerfish. Datnioides microlepis Bleeker) ศุนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ [ดาวน์โหลด]


ปลากราย

ชีวประวัติบางประการของปลากราย (Some biological aspects of spotted Featherback, Notopterus chitala(Hamilton))
[ดาวน์โหลด]
ปลาม้า การศึกษาชีวประวัติและการเพาะพันธุ์ปลาม้า (Life history and induced spawning of drumfish Boesemania microlepis)
ลักษณะทั่วไป การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลา การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลา การฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งให้ปลาม้าวางไข่ อายุและการเคลื่อนไหวของน้ำเชื้อ การผสมเทียมปลา การฟักไข่ การอนุบาลและพัฒนาการของลูกปลา
[ดาวน์โหลด]

ปลากดหิน

การเพาะพันธุ์ปลากดหินโดยวิธีฉีดฮอร์โมน [ดาวน์โหลด]
แขยง

การเพาะพันธุ์ปลาแขยงข้างลาย [ดาวน์โหลด]
ปลากดคัง กดแก้ว

การอนุบาลปลากดแก้ววัยอ่อนด้วอาหารต่างชนิดกัน 5 ชนิด [ดาวน์โหลด]


การเพาะพันธุ์ปลากัด (Propagation of siamese fighting fish Betta splendens regan)
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกปลา การเจริญเติบโตของลูกปลา โรคที่พบในปลา [ดาวน์โหลด]
การเพาะพันธุ์ปลาจีดโดยการผสมเทียม [ดาวน์โหลด]
ปลา การทดสอบประสิทธิภาพของฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิดต่างๆในการเพาะขยาย
พันธุ์ปลาน้ำจืด [ดาวน์โหลด]
 
ที่มา กรมประมง
 
 
 

 

 
 

ปริมาณจัดส่งพันธุ์ปลาถึงบ่อ
ลูกค้าขั้นต่ำ 15,000 บาท
ต่ำกว่ารบกวนมารับที่ฟาร์ม
เรายินดีต้อนรับค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
   
  เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืด
  การเลี้ยงปลานิลหมัน
   
  ข้อมูลปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
 
ปลากราย
ปลาชะโด
ปลาดุกอุย
ปลาเนื้ออ่อน
ปลาบู่ทราย
ปลาลิ้นหมา
ปลาสลาด
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาหมูขาว
ปลาไหล
ปลาตะเพียนทราย
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลานวลจันทร์

ปลาช่อน
ปลาดุกด้าน
ปลาเทโพ
ปลาบึก
ปลายี่สก
ปลาสร้อยเกล็ดถี่

ปลาสลิด
ปลาหมอ
ปลาหลด
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนทอง
ปลาหมอเทศ
ปลาสังกะวาด
  พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย
 
กดหิน แขยงหิน
กระดี่นาง
กะสูบขีด
กา เพี้ย
เข็ม
แขยงธง
เค้าขาว
ช่อนงูเห่า
ตองลาย
ตะพาก ปีก
บึก ไตรราช
ม้า กวาง
เวียน
ปลานิล
กระดี่หม้อ
กะทุงเหว
กะแหทอง
แก้มช้ำ
ลูกผึ้ง อีดูด
เสือพ่นน้ำ
หางไหม้
กดเหลือง
กะทิงดำ หลาด
กะสูบจุด
ก้างพระร่วง
แขยงข้างลาย
คางเบือน
จีด
ดุกลำพัน
ตะโกก โจก
ตูหนา ไหลหูดำ
พรมหัวเหม็น
แรด เม่น มิ่น
หัวตะกั่ว หัวเงิน
ปลาทับทิม
กะทิงไฟ
กระมัง
กระโห้
พลวงหิน
เสือตอ
หมอตาล
   
  สายพันธุ์ปลาสวยงาม
 
ซัคเกอร์
กระดี่หม้อ
ปลาหมอสี
ปลาหางนกยูง
ปลาทอง
ปลาคาร์พ
ปลาเทวดา
ปลาตะพัด

กระดี่แคระ
ปลากัดไทย
สอดแดง
ปลาปอมปาดัวร์
ปลากาแดง
ปลาเซลฟิน
ปลาม้าลาย
  แหล่งรวมความรู้เรื่องปลา
  ปลากดเหลือง
ปลาไน (VDO)
ปลาบึก (VDO)
   
  บทความน่าสนใจ
 

การสังเกตุพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง
การเลี้ยงลาดุก
เทคนิคการลำเลียงขนย้ายลูกปลา
การเลี้ยงลูกปลาน้ำจืดแบบพัฒนา
การเลี้ยงปลาน้ำจืดของไทยแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงไรน้ำจืด
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ชีววิทยาและการผสมพันธุ์ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย
ความหลากหลายของปลาน้ำจืด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)

  เอกสารการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
  บทความพันธุ์ปลาน้ำจืดอื่นๆ
   
 
     
 
หน้าแรก | จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืืด | บทความน่าสนใจ | การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย | การเพาะพันธุ์ปลาสวาย | การเพาะพันธุ์ปลานิล | การเพาะพันธุ์ปลาแรด | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง | การเพาะพันธุ์ปลาทับทิม | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน | การเพาะพันธุ์ปลายี่สก | การเพาะพันธุ์ปลาจีน | การเพาะพันธุ์ปลาไน | การเพาะพันธุ์ปลากระพง | การเพาะพันธุ์ปลาบึก | การเพาะพันธุ์ปลาเทโพ | การเพาะพันธุ์ปลากราย | การเพาะพันธุ์ปลากระโห้ | คำถามที่พบบ่อย | จำหน่ายลูกปลา | ประทีปพันธุ์ปลา | ติดต่อฟาร์มพันธุ์ปลา

© Copyright ประทีปพันธุ์ปลา (Bestfish4u.com) จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด  All rights reserved.